ผู้เขียน: adminone

เป้าหมายของ Commonfare

การวิเคราะห์ เป้าหมายของ Commonfare คือการอำนวยความสะดวกในการทำซ้ำทางสังคมในระดับเมือง: ในฐานะที่เป็นบริการที่จัดการด้วยตนเองและจากล่างขึ้นบน มันส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาและผลประโยชน์ทางสังคมนอกเหนือรัฐและตลาดในสิ่งที่อาจเป็นการกระทำที่สำคัญของการทำลายล้าง

วิธีการวิเคราะห์ของบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจขอบเขตที่ Commonfare ในฐานะ UDP ประสบความสำเร็จในการกระจายและแจกจ่ายซ้ำในระดับเมือง

เพื่อรองรับวัสดุเชิงประจักษ์และการดึงข้อมูลแบบต่างๆ มิติข้อมูลการวิเคราะห์ได้จัดกลุ่มดังนี้ วาทกรรมและการจัดสรร ความสามารถในการผลิตและแจกจ่ายสินค้าและบริการสำหรับชุมชนเมือง ธรรมาภิบาล

ระดับการเข้าถึง การเปิดกว้าง การทำงานร่วมกัน และการควบคุมระบอบประชาธิปไตยภายในสำหรับผู้ใช้ นักแสดงในเมืองและพื้นที่ จำนวนผู้ใช้และประเภทของนักแสดงที่เกี่ยวข้อง การเป็นตัวแทน และที่ตั้งของโครงการที่จัดสรร

รูบริกข้อแรกมุ่งเน้นไปที่ความสามารถของบุคคลในการเข้าร่วมในเวทีสาธารณะเพื่อปกป้องผลประโยชน์เฉพาะและตอบสนองต่อความต้องการทางสังคม ทำลายเครื่องมือของรัฐและการตลาดในการจัดหาและจัดสรรสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลและความรู้ กล่าวคือ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ผ่านเรื่องราว

และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดกระบวนการ disintermediation ความสามารถในการแจกจ่ายสินค้าและบริการที่ตลาดและรัฐไม่สามารถจัดหาได้อีกต่อไป ประการที่สองหมายถึงการเข้าถึงได้ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ในเมืองด้วย และวัดในแง่ของการสร้างความรู้ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของพลเมือง

และการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนไม่มากก็น้อย ที่สามเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เชิงพื้นที่ของ UDPs; ประเภทของอุปสรรคและข้อจำกัดในการแพร่พันธุ์ทางสังคมที่นักแสดงต้องเผชิญ และวิธีที่พวกเขาดำเนินการร่วมกันเพื่อกำหนดพื้นที่ว่างในเมือง สามมิติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดความสามารถในการแยกตัวกลางของ Commonfare ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์มที่สัมพันธ์กับการกำหนดค่าในเมืองที่มีอยู่ซึ่งแยกส่วนออกจากส่วนอื่นๆ

วาทกรรม แบ่งปันเรื่องราวและการมองเห็นบนโซเชียลมีเดีย Commonfare ตื้นตันด้วยหลักการของการแจกจ่ายสินค้าและบริการ และหยั่งรากในความพยายามที่จะจัดสรรส่วนรวม นวัตกรรมทางสังคม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจุดจบที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น (Fumagalli & Lucarelli, 2015)

เครื่องมือหลักสองอย่างที่ใช้ในการดำเนินการนี้ การแบ่งปันเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและเงินช่วยเหลือในสามเมือง  สล็อตpgใหม่ล่าสุด    การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ขั้นพื้นฐาน ชาติพันธุ์วิทยาดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวใน Commonfare มีความหลากหลายมาก และอาจเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ต้องการแบ่งปันบริการหรือกำลังค้นหาทักษะในการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างดังกล่าวอาจรวมถึงการรับเลี้ยงเด็ก บทเรียนโยคะ การแก้ไขภาษาอังกฤษ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิมพ์ 3 มิติโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือการอภิปรายเรื่องเพศและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเขียนโค้ด

บริการเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนได้ฟรีหรือชำระเงินด้วย CommonCoin ภายในแพลตฟอร์ม แนวทางการแลกเปลี่ยนอาจหมายถึงกลุ่มการจัดซื้ออย่างมีจริยธรรม ชุมชนซอฟต์แวร์เสรี กลุ่มที่อยู่อาศัยร่วมกัน การฟื้นฟูอาคารเก่า Fab-Labs พื้นที่ทำงานร่วมกัน ธนาคารเวลา สวนผักในเมือง โรงยิมที่จัดโดยชุมชนเอง แนวทางการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเครือข่ายของศิลปินและนักแปลอิสระ CommonCoin สามารถแลกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเหล่านี้ได้เช่นกัน

การเติบโตของวงการเคป๊อปเกาหลีที่น่าสนใจ

วงการเคป๊อปเกาหลี หรือที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือวงการผลิตสิ่งบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้นั่นเอง ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือ การเติบโตที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการเติบโตอย่างมากและเป็นการเติบโตที่รวดเร็วและยังคงมีแนวโน้มในการเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย

ด้วยการสร้างกระแสต่างๆนั้นทำให้วงการเคป๊อปนั้นยิ่งเป็นที่รู้จักมาขึ้นและยังมีการทำให้รู้จักเป็นวงกว้างและเชื่อว่าจะสามารถทำให้ทั้งโลกนั้นรู้จักกับวงการนี้ได้อย่างลึกซึ้งด้วย

และสิ่งที่ทำให้การเติบโตของวงการเคป๊อปเกาหลีนั้นสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นก็เกิดขึ้นมาจากหลายๆอย่างและสิ่งที่วงการเคป๊อปนั้นตั้งใจและยืนหยัดในการที่จะสร้างให้เป็นวงการที่คนทั้งโลกรู้จักนั้นก็คือการหยั่งรากลึกลงไปในวงการนั่นเอง

การสร้างสรรค์และนำวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่ทำให่วงการเคป๊อปนั้นได้รับความสนใจอย่างมาก ต้องยอมรับเลยว่าเกาหลีใต้นั้นเก่งด้านนี้อย่างมาก เพราะเขานั้นรู้ว่าตัวเองนั้นมีอะไรดีและโด่ดเด่น จึงนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างรากฐานให้กับวงการเคป๊อปนั่นเอง

สำหรับวัฒนธรรมนั้นต้องบอกว่าถึงแม้ในแต่ลพประเทศนั้นจะมีวัฒนธรมและสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือไลฟ์สไตล์ผู้คนก็ตามมีความแตกต่างและโด่ดเด่น แต่วงการเคป๊อปนั้นกลับนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์จนกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับและอยากที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้

ทำให้วงการเคป๊อปมีอิธืพลต่อการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้นั่นเอง และสังเกตได้ว่าผู้คนโดยส่วนใหญ่นั้นที่ชื่นชอบหรืออยากมาท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีนั้นก็มีรากฐานมาจากวงการเคป๊อปทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือการดูซีรี่ส์ก็ตาม

แฟชั่น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้วงการเคป๊อปเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน เนื่องจากเป็นวงการที่นำแฟชั่นและมักจะมีการสร้างสรรค์แฟชั่นใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่เสมอ ทำให้มีการเลียนแบบและอยากที่จะเป็นแบบอดอลหรือคนในวงการเคป๊อปนั่นเอง และโดยส่วนใหญ่นั้นแฟชั่นก็จะมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันหยุด ก็ยิ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้วงการเคป๊อปเจริญเติบโตไปอีก

การครองใจผู้บริโภค ถือว่ามีการศึกษาและทำรีเสริชมาเป็นอย่างดีในการสร้างสรรค์ผลงานและการเทคแคร์ผู้ชมหรือแฟนคลับว่าทำอย่างไรจะสามารถครองใจแฟนๆได้โดยวงการเคป๊อปนั้นมีวิธีการในการครองใจไม่เพียงด้านการแสดงและโชว์ความสามารถเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในเรื่องการสื่อสาร หรือการฝึกภาษาเพื่อพูดกับแฟนคลับทั้งโลกได้ด้วย

การขับเคลื่อนวงการอย่างถึงที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นท่าทีในการถดถอยขงวงการเคปิอปเท่าไหร่นัก แต่การขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและสิ่งใหม่ๆนั้นยังคงมีการพัฒนาอย่างดีเสมอมาและทำให้วงการนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นและนั่นก็เป็นสิ่งที่สร้างรากฐานและเพิ่มจำนวนแฟนคลับให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บหลัก

สงครามไฟฟ้า ความคิดของนักประดิษฐ์ชื่อดัง

สงครามไฟฟ้า สำหรับสงครามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การรบฆ่าฟันกันแต่อย่างใด แต่เป็นสงครามทางความคิดของนักประดิษฐ์ชื่อดังที่มีการต่อสู้และแข็งขันกันทั้งสองคน ที่มีการเปลี่ยนแปลงวงการไฟฟ้ามีการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น สำหรับไฟฟ้านั้นมีทั้งหมดสองระบบก็คือ ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งวิธีการในการผลิตและปล่อยกระแสไฟนั้นมีความแตกต่างกัน

โดยกระแสไฟฟ้าตรงนั้นจะมีการไหลในวงจรไปในทิศทางเดียวกันและกระแสไฟฟ้าวงจรสลับนั้นก็คือกระแสไฟฟ้าในวงจรที่มีการไหลกลับไปกลับมาแน่นอนว่าทั้งสองนั้นก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปและแน่นอนว่าสงครามไฟฟ้านั้นก็เกิดมาจากที่นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าทั้งสองคนดันอยู่กันคนละฝั่งกันนั่นเอง

สำหรับคนแรกนั้นก็คือ นิโคลา เทสล่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายี่ห้อเทสล่านั่นเองและอีกคนก็คือทอมัส แอลวา เอดิสัน เขาทั้งสองนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าและเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ และสงครามนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิวัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในยุคที่2 ก็คือหลังจากที่ผ่านช่วงยุคแรกมาแล้วนั้นก็คือยุคไอน้ำหลังจากที่เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมนั้นก็เกิดการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก

เพราะการรวมตัวกันในการทำงานโรงงานในอุตสาหกรรมนั่นเองทำให้เกิดการเดินทางในตอนกลางคืนมากขึ้น การใช้ตะเกียงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบาก เอดิสันนั้นจึงคิดค้นและมีการเสนอให้จัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ขึ้นและมีการจัดตั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าในเมืองแมนแฮสตันกลางนิวยอร์คไปเลย

แต่ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงนั้นทำให้ไม่สามรถที่จะจ่ายไฟได้อย่างทั่วถึง ทำให้ต้องเกิดการแก้ปัญหา ซึ่งจอร์จ เวสติงเฮ้าส์ เจ้าของบริษัทเทสล่าไปทำงานร่วมด้วยในตอนนั้นโดยมีการคิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือไฟฟ้าชนิดนี้นั้นมีราคาในการผลิตที่สูงมากแต่เขาก็ได้ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้น ทำให้เกิดไฟฟ้าสองกระแสขึ้นในอเมริกาและทางเวสติงเฮาส์นั้นก็ได้มีการตัดราคาของเอดิสันแบบน่าเกลียดเลย ทำให้เอดิสันไม่พอใจอย่างมาก

ทำให้เขานั้นปล่อยข่าวว่าไฟฟ้ากระแสสลับนั้นน่ากลัวและอันตรายและมีการทำสิ่งต่างๆ  ufabet เว็บหลัก     เพื่อแสดงให้เห็นว่าไฟฟ้ากระแสสลับนั้นมีความน่ากลัวและอันตรายจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอต่อรัฐบาลให้ประหารคนด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า การนำไฟฟ้าไปทดลองและช็อตกับสัตว์เช่นช้างเป็นต้น

ทำให้ในตอนนั้นเทสล่ารู้สึกโมโหมากทำให้เขานั้นออกมาต่อสู้และมีการทดลองให้เห็นว่าไฟฟ้ากระแสสลับนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดโดยเขานั้นได้ทดลองให้ไฟฟ้ากระแสสลับนั้นวิ่งผ่านตัวเขาด้วยเครื่องทดลองที่เขาทำขึ้นมารัยกว่าเทสสล่าคอยล์ นั่นก็ทำให้เอดิสันนั้นถึงกับเถียงไม่ออกและก็ต้องยอมไปในที่สุด ก็ถือว่าเป็นสงครามการต่อสู้ที่โหดอย่างมาก

ลูกเน็ตไอดอล อายุ 2 ขวบจมน้ำดับขณะที่พ่อแม่ถ่ายแบบอยู่บนชั้นสอง

       ลูกเน็ตไอดอลจมน้ำดับ   เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดใจเกิดขึ้นต้อนรับในคืนวันวาเลนไทน์เมื่อมีเด็กชายอายุเพียงแค่ 2 ขวบเท่านั้นต้องจบชีวิตลงจากการจมน้ำโดยสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นสระน้ำพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองพัทยาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพ่อและแม่ของเด็กเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

         เมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ. 2565 ช่วงเวลากลางดึกแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับการแจ้งเข้ามาว่าให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำซึ่งเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่ 2 ขวบเท่านั้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุพบว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นบ้านพูลวิลล่าแห่งหนึ่ง

ซึ่ง  อยู่แถวบริเวณซอยพระตำหนัก 4   ใน ตัวเมืองพัทยา โดยในขณะที่กู้ภัยไปถึงก็พบว่าพ่อ และแม่ของเด็กกำลังอุ้มลูกออกมารอเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ

         เมื่อตอนที่กู้ภัยเดินทางไปถึงก็รีบดำเนินการช่วยหนูน้อยวัย 2 ขวบด้วยการปั๊มหัวใจทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจนานกว่า 10 นาทีแต่สัญญาณที่ของหนูน้อยก็ไม่กลับมาซึ่งเป็นการยืนยันแล้วว่าหนูน้อยรายนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วจัดการให้ข้อมูลของพ่อแม่ของเด็กชายวัย 2 ขวบที่เสียชีวิต

ให้ข้อมูลว่าในขณะที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำในพูลวิลล่านั้นปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้อยู่กับลูกซึ่งพวกเขากำลังทำการถ่ายแบบกันอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ของตัวบ้านและได้ปล่อยให้ลูกๆเล่นน้ำอยู่ที่ชั้นล่างกันเพียงลำพังจึงทำให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดในครั้งนี้เกิดขึ้น 

           จากคำให้การของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กได้มีการพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กพบว่ากว่าพ่อกับแม่ของเด็กจะรู้ว่าลูกของตัวเองจมน้ำนั้น หนูน้อยวัย 2 ขวบนั้นก็จมน้ำเกือบ 10 นาทีแล้วซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการตรวจสภาพร่างกายของศพเด็กพบว่าภายในปอดของเด็กนั้นมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสันนิษฐานว่าเด็กน่าจะจมน้ำเกินกว่า 10 นาทีแล้ว  ufabet    ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าตอนที่พ่อของเด็กมาเห็นศพของเด็กจมน้ำอยู่นั้นน่าจะเป็นช่วงที่ศพของเด็กลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วนั่นเอง 

         อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุนี้ทั้งด้านแม่ของเด็กยังได้มีการโพสต์ภาพลูกของเธอลงเล่นน้ำที่บริเวณสระน้ำซึ่งในภาพนั้นจะเห็นได้ว่ามีทั้งตัวเด็กน้อยวัย 2 ขวบนั้นลงเล่นน้ำโดยที่พ่อแม่ไม่ได้มีการใส่เสื้อชูชีพไว้ให้  อย่างไรก็ตามหลังจากหลายคนที่ได้ทราบข่าวต่างก็พากันเข้าไปคอมเม้นแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหนูน้อยวัย 2 ขวบรายนี้มากมายกันเลยทีเดียว 

ยูทุบเบอร์สายดำน้ำกับภารกิจ ตามหาคนหาย ไขคดีที่ถูกดองไว้นานถึง 21 ปี

     ยูทุบเบอร์สายดำน้ำ เมื่อวันที่ 10 เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2564 สำนักข่าว CNN ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของยูทูปเบอร์รายหนึ่งซึ่งเขามักจะมีการทำภารกิจการหาของหายหรือติดตามคนหาย รวมถึงการไขคดีต่างๆ  โดยเขาจะมีการอัดคลิปถึงขั้นตอนของการตามหาข้าวของที่หายหรือว่าคนหายและนำไปโพสต์ใน Channel ของเขาเองซึ่งยูทูปเบอร์รายนี้มีชื่อว่า  เจเรมี่ บัว ไซด์ส  สำหรับช่องยูทูปเบอร์ของเขานั้นเขาจะนำไปโพสใน Facebook ส่วนตัวโดยตั้งชื่อ Channel ของตนเองว่า Exploring with the Nug 

      อย่างไรก็ตามนอกจากจะเป็นเจ้าของช่องยูทูปเบอร์แล้ว เจเรมี่ บัว ไซด์ส ยังเป็นคนที่ชื่นชอบการดำน้ำอีกด้วยดังนั้นคลิปวีดีโอส่วนใหญ่ที่มีการติดตามของหายนั้นเขาจะติดตามของหายจากการทำหายภายในน้ำซึ่งจะมีการอัดคลิปในขณะที่ดำน้ำค้นหาข้าวของต่างๆนั้นเอง 

เหตุการณ์ที่ทำให้ เจเรมี่ บัว ไซด์สโด่งดังมากในตอนนี้จนถึงขนาด CNN  มาทำข่าวนั่นก็เพราะว่า เจเรมี่ บัว ไซด์ส  ได้สนใจคดีคนหาย คดีหนึ่งซึ่งมีวัยรุ่นหายไปนานกว่า 21 ปีแล้วและทุกวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถติดตามคนหายทั้ง 2 คนได้ว่าทั้งสองคนนั้นหายไปที่ไหน   

      หลังจากที่  เจเรมี่ บัว ไซด์ส ให้ความสนใจคดีนี้เขาก็ได้มีการอัดคลิปติดตามหาวัยรุ่นที่หายทั้ง 2 คนโดยมีการไปดำน้ำตามแม่น้ำภายในเมืองซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดว่าวัยรุ่นทั้งสองคนนั้นถูกค้นพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โดยอัพโหลดคลิปในการติดตามคดีนี้ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปีพศ 2564   

อย่างไรก็ตามในการดำน้ำแล้วนำคลิปมาโพสต์ครั้งแรกนั้นเขาไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าดำน้ำไปก็ไม่พบอะไรซึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่จนเรื่องราวรู้ไปถึงหูของญาติของผู้สูญหาย 

     หลังจากนั้นญาติของผู้สูญหายก็ได้มีการติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่อำเภอที่ทำงานอยู่ในเขตไวท์เคาน์ตี้  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อำเภอก็ได้มีการประสานงานกับ เจเรมี่ บัว ไซด์ส เพื่อแนะนำแม่น้ำสายต่างๆที่คาดว่าน่าจะลองไปค้นหาเพิ่มดูอย่างไรก็ตามในการออกค้นหาครั้งที่ 2 และมีการอัดคลิปเพื่อนำมาโหลดในช่องChannel ของตนเอง

นั้นปรากฏว่า เจเรมี่ บัว ไซด์ส เขาประสบความสำเร็จเมื่อเขาดำน้ำไปเจอซากรถและมีซากศพอยู่ภายในรถคันดังกล่าวด้วยจำนวน 2 คน  ซึ่งนำมาซึ่งการค้นหาว่าศพทั้ง 2 ศพนี้เป็นใครมาจากไหน  ซึ่งต้องรอผลตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนจะมียืนยันตัวตอนของศพทั้งสองได้

            

สนับสนุนโดย.    ufabetcn

สาวสอง ปาดคอเพื่อนสนิทหวังขโมยทรัพย์สิน เอาไปเปย์ผู้ชาย 

  ปาดคอเพื่อนสนิท  เมื่อวันที่ 19 เดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2564 ที่จังหวัดนนทบุรีในเขตพื้นที่ของอำเภอไทรน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักหลังหนึ่ง  หลังจากรับแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปยังบ้านที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงก็พบว่าที่บริเวณชั้น 1 ในบ้านหลังดังกล่าวนั้นภายในห้องนอนพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนที่นอนโดยมีผ้าคลุมร่างและเมื่อตรวจสอบสภาพศพพบว่าเสียชีวิตจากการถูกมีดปาดที่บริเวณลำคอ

         เมื่อทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบของตัวบ้านและในห้องที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้  นอกจากนี้ยังมีหลักฐานซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ภายในบ้านบันทึกภาพให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นมีเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาอาศัยอยู่ด้วยและหลังจากนั้นก็ได้มีการขับรถออกไปในช่วงเวลากลางดึกของวันอังคารอ่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าเพื่อนคนดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุฆ่าปาดคอหญิงสาวนั้นเอง

           จากการให้ข้อมูลของแม่ของผู้เสียชีวิตระบุว่าตัวผู้เสียชีวิตนั้นมาเช่าห้องดังกล่าวอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีส่วนตัวของแม่และลูกสาวของผู้เสียชีวิตนั้นอยู่อีกที่ 1 ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมทำให้ลูกสาวของผู้เสียชีวิตได้ไปนอนบ้านยายทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นอยู่บ้านหลังดังกล่าวคนเดียวอย่างไรก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นใบหน้าของตัวฆาตกรนั้นแม่ของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าเคยเห็นหญิงสาวรายนี้โดยหญิงคนดังกล่าวนั้นเป็นสาวประเภทสองและรู้จักสนิทสนมกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดี

           นอกจากนี้แม่ของผู้เสียชีวิตยังระบุว่าหญิงสาวรายดังกล่าวนั้นน่าจะไม่มีพฤติกรรมโหดร้ายอะไรเพราะโดยปกติแล้วเป็นคนอัธยาศัยดีและมีรูปร่างคล้ายกับผู้หญิง   สำหรับคนที่พบศพคนแรกนั้นเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นได้เดินทางมาหาผู้เสียชีวิต

แต่เมื่อมาถึงก็พบว่าบริเวณตรงที่นอนของผู้เสียชีวิตนั้นมีคราบเลือดเต็มไปหมดเธอจึงได้มีการโทรไปหาลูกสาวของผู้เสียชีวิตให้เดินทางมายังที่บ้านพร้อมกับบอกว่าน่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตมีเลือดออก 

         ซึ่งในช่วงนั้นผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตลงไปก่อนหน้าที่จะมีคนมาพบศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตพบว่ามีสร้อยคอและแหวนรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์หายออกไปดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุนั้นน่าจะหวังขโมยทรัพย์สินแล้วจึงได้มีการฆ่าโดยการใช้มีดเชือดคอเพื่อนซึ่งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวผู้ลงมือก่อเหตุซึ่งเป็นสาวประเภทสอง อายุ 24 ปี 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet ฝากเงิน ออโต้

ภรรยาสาวสารภาพบาปทำเอาสามีช็อค หลังจากรู้ว่าภรรยาสาวท้องกับชู้ ทั้งลูกคนแรกและคนที่ 2 

      ภรรยาสาวสารภาพบาป  เป็นเรื่องราวของชาวจีนคนหนึ่งซึ่งได้มีการเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคมปีพศ. 2565 โดยเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง  ETtoday   โดยเรื่องราวของชาวจีนคนนี้เขาเป็นคนจากมณฑลอานฮุยซึ่งเขาได้เล่าเรื่องราวที่ทำให้เขารู้สึกชอบเป็นอย่างมาก

โดยใช้คนนี้ระบุว่าเขาแต่งงานกับภรรยามานานกว่า 7 ปีและมีลูกด้วยกัน 1 คนซึ่งลูกคนแรกของเขานั้นอายุเกือบ 7 ขวบแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้เองภรรยาของเขานั้นได้ตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ซึ่งเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก

       ชาวจีนที่เล่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ชื่อว่านายจางเขาเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาของเขามาบอกว่าตนเองตั้งครรภ์นั้นเขาตั้งใจที่จะเก็บเงินให้ได้มากและ จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่ง นาย จาง เล่าว่า เขาและภรรยาของเขานั้นแต่งงานกันตอนที่มีลูกคนแรกโดยทั้งคู่นั้นจดทะเบียนสมรสกัน พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลย

       อย่างไรก็ตามเมื่อมีการท้องลูกคนที่ 2 ภรรยาของเขากับบอกกับเขาว่าต้องการขอหย่าขาดจากเขาโดยเธอให้เหตุผลในการขอเลิกกับเขาในครั้งนี้ว่าลูกในท้องของเธอนั้นเป็นลูกของชายชู้ซึ่งเมื่อเขาทราบเรื่องเขาพร้อมที่จะให้อภัยเธอและจะใช้ชีวิตอยู่กับเธอเหมือนเดิมแต่ภรรยาของเขายืนยัน

ที่จะขอหย่าขาดจากเขาโดยให้เหตุผลว่าเธอไม่สามารถอยู่กับเขาได้เพราะเขานั้นมักจะใช้ความรุนแรงกับเธอและมีรสนิยมทางเพศเฉพาะซึ่งเธอนั้นรับไม่ได้ในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจหย่าขาดจากกันโดยที่ฝ่ายชายนั้นรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรคนแรก 

       อย่างไรก็ตามเรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเพราะหลังจากผ่านไประยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้นนายจ้างก็ได้มีการไปฟ้องร้องต่อศาลให้เอาผิดภรรยาเก่าของเขาสาเหตุของการฟ้องร้องในครั้งนี้เนื่องจากว่านายจางได้มีการตรวจสอบพบว่าลูกชายคนแรกของเขานั้นก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาเช่นเดียวกัน

ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากชู้และเขาได้มีการส่งเสียเลี้ยงดูลูกชายคนแรกของเขาโดยมีมูลค่าการเลี้ยงดูไปทั้งสิ้นเกือบ 800 000บาท นอกจากนี้นายจางยังรู้สึกอับอายที่ถูกภรรยานอกใจเขาต้องการเงินชดเชยจากภรรยาของเขาเพิ่มอีก 5 แสนกว่าบาท 

        อย่างไรก็ตามอดีตภรรยาของนายจ้างนั้นได้มีการออกมาปฏิเสธเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยและการเรียกร้องเอาทรัพย์สินในครั้งนี้ของนายจางโดยเธอมองว่านายจางน่าจะรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าลูกคนแรกนั้นก็คือลูกชู้แต่ในจานได้มีการรับเลี้ยงดูเด็กไว้

เพื่อที่จะมาเรียกร้องจากเธอภายหลังซึ่งเรื่องนี้ทางศาลได้มีการตัดสินให้นายจ้างสามารถเรียกค่าเลี้ยงดูจากภรรยาเก่าได้แต่ก็ไม่ใช่จำนวนตามที่นายจ้างต้องการซึ่งทำให้นายจ้างนั้นตัดสินใจที่จะยื่นอุทธรณ์ดำเนินคดีต่อไป 

 

สนับสนุนโดย.  ทางเข้า ufabet

พาลูกไปเที่ยวห้างหรูแล้วทำมินนี่หูหลุด พ่อแม่ตาเหลือก หลังรู้ราคาที่ต้องรับผิดชอบเกือบครึ่งล้าน 

    ต้องรับผิดชอบเกือบครึ่งล้าน  เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์การที่พาลูกหลานของตนเองไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรืออาจจะเคยพบเห็นคนอื่นๆที่มักจะพาลูกหลานของตนเองไปเที่ยวห้างซึ่งบรรดาเด็กๆนั้นเราต่างก็รู้กันดีว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นจะมีความสุขซนถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไม่ดูแลและระมัดระวังเป็นอย่างดี

ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดทำข้าวของภายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารแตกหักเสียหายได้และแน่นอนว่าเมื่อเกิดกรณีแตกหักเสียหายก็จำเป็นที่จะต้องมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

     อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคมปีพศ. 2565 ที่เว็บไซต์ของประเทศจีนได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งซึ่งพาลูกไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นห้างหรูภายในห้างนั้นมีการตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามโดยตรงบริเวณทางเดินนั้นได้มีการนำตุ๊กตากระเบื้องมินนี่ขนาดใหญ่มาดับประดับประดาไว้กลางห้างโดยห้างดังกล่าวนั้นเป็นห้างอยู่ใน  เมืองเฉิงตู   มณฑลเสฉวน  

       อย่างไรก็ตามเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อลูกของครอบครัวรายนี้ได้มีการไปปีนหนตุ๊กตามินนี่ที่ถูกนำมาประดับตกแต่งเอาไว้กลางห้างทำให้ตุ๊กตาล้มและตุ๊กตาเกิดความเสียหายเนื่องจากโบและส่วนที่เป็นใบหูนั้นหักหลุดออกมากระจัดกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดแน่นอนว่าเรื่องนี้ทางพนักงานห้างจำเป็นที่จะต้องมีการให้ผู้ปกครองของเด็กนั้นออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่าย

      อย่างไรก็ตามสำหรับตุ๊กตามินนี่ที่หนูน้อยซุกซนด้วยทำแตกหักนั้นปรากฏว่ามีมูลค่าสูงถึงตัวละเกือบ 700,000  บาทเลยทีเดียว  ซึ่งทางผู้ปกครองของเด็กจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบตุ๊กตาทั้งตัวนี้หลังจากที่ผู้ครองของเด็กได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่จะต้องจ่ายนั้นก็ทำให้พวกเขานั้นแทบช็อคไปเลยทีเดียวเพราะตุ๊กตาตัวนี้มีราคาค่อนข้างแพงมาก

      อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาในสังคมออนไลน์และตามสื่อต่างๆเมื่อมีผู้เห็นเหตุการณ์ได้มีการถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้และถูกนำมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้มีการบรรยายเพิ่มเติมด้วยว่าเด็กน้อยที่ทำตุ๊กตามินนี่ภายในห้างสรรพสินค้าเสียหายนั้นมากกับผู้ปกครองของเขาซึ่งเป็นผู้ใหญ่จำนวนทั้งหมด 4 คนด้วยกันแต่ทุกคนไม่มีใครสนใจเด็กเลยปล่อยให้เด็กซุกซนและโหนปีนป่ายไปตามสถานที่ต่างๆภายใน 5 จนเกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นและทั้งนั้นก็ต้องให้ทางผู้ปกครองของเด็กนั้นรับผิดชอบ 

          สำหรับเรื่องนี้เมื่อมีการถูกเผยแพร่ออกไปมีเสียงสองฝ่ายออกมาฝ่ายหนึ่งก็มองว่าผู้ปกครองควรที่จะมีการดูแลลูกหลานของตนเองเมื่อพระออกมาในที่สาธารณะเพื่อไม่ต้องการให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นหรือสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ที่เดินทางไปในขณะเดียวกันก็มีหลายคนมองว่าห้างสรรพสินค้าเองก็ไม่ควรที่จะนำเครื่องประดับตกแต่งที่มีราคาแพงมากนักมาตกแต่งภายในห้างเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าห้างสรรพสินค้านั้นผู้คนมากมายหลายอายุจะพากันมาเดินซึ่งมีความเสี่ยงสูงถ้าหากว่าไปกระทบกระทั่งทำให้สินค้านั้นเสียหายบางคนอาจจะไม่มีเงินชดใช้ให้ 

 

         

สนับสนุนโดย.    ทางเข้า ยูฟ่าเบท มือถือ

พนักงานแบงค์สุดแสบ แอบโอนเงินบัญชีลูกค้าเข้าบัญชีตัวเอง จนมุม ตำรวจรวบตัวได้แล้ว

      จากกรณีที่มีข่าวเรื่องของ ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิจำนวนหลายรายกำลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมียอดเงินหายออกจากบัญชีธนาคาร  แอบโอนเงินบัญชีลูกค้าเข้าบัญชีตัวเอง  โดยที่ไม่ได้มีการถอนเงินออกมาเอง  ซึ่งความเสียหายในครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านบาท    ซึ่งปัญหานี้มีประชาชนจำนวนมากที่เงินหายออกจากบัญชีและได้มีการรวมตัวกันเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ช่วยตรวจสอบ  

       แน่นอนว่าตำรวจจังหวัดชัยภูมิใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็สามารถทราบตัวคนร้ายได้แล้วโดยดูจากหลักฐานการโอนเงินและช่องทางการโอนเงินซึ่งพบว่าคนร้ายนั้นได้มีการนำบัญชีของผู้เสียหายไปผูกกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต  หลังจากนั้นก็ใช้วิธีการโอนเงินไปยังธนาคารอื่นผ่านทางแอพพลิเคชั่น  เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เบิกเงินดังกล่าวออกมาโดยมีการนำเงินดังกล่าวนั้นไปทำการลงทุน  

  ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของธนาคารที่ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นคือนางสาวปัทมาซึ่งเธอคือเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งหนึ่ง เมื่อมีหลักฐานชัดเจนธนาคารจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสาวคนดังกล่าวและขออำนาจศาลในการเข้าจับกุมโดยมีการอนุมัติจากศาลเมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคมปีพ. ศ. 2564   

     อย่างไรก็ตามนางสาวปัทมาซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นไหวตัวทันรู้ก่อนว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะมาจับกุมตนเองจึงได้พยายามหลบหนีด้วยการขับรถยนต์ส่วนตัววิ่งไปตามถนนสายชัยภูมิ – แก้งคร้อ  ปรากฏว่าขณะที่ขับรถหลบหนีอยู่นั้นมาเจอกับทางโค้งภูซาดซึ่งเป็นโครงค่อนข้างอันตราย  ทำให้รถของคนร้ายเสียหลักและพุ่งชนกับต้นไม้ริมถนนจนได้รับบาดเจ็บมีพลเมืองดีส่งไปรักษาอาการที่โรงพยาบาล

      เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลทันทีหลังจากคนร้ายรักษาบาดแผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ufabet   ก็ได้มีการพามาที่สถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนซึ่งสรุปแล้วนางสาวปัทมาก็ให้การยอมรับว่าเธอเป็นคนที่ลงมือถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าของธนาคารเองโดยเธอกระทำการดังกล่าวเพียงแค่คนเดียวไม่มีคนอื่นๆช่วยเหลือทั้งนี้เงินที่เธอนำมาจากลูกค้านั้นจะถูกนำไปลงทุนเล่นหุ้น 

    อย่างไรก็ตามตอนนี้มีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่เริ่มทยายเข้ามาแจ้งความเงินหาย และเกรงว่าจะเป็นฝีมือของพนักงานธนาคารสาว ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องเอาไว้แล้ว ส่วนทางด้านนางสาวปัทมา ซึ่งเป็นคนร้ายนั้น ได้มีการยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการขอประกันตัว โดยวงเงินประกันอยู่ที่ 4 ล้านบาท 

   เบื้องต้นไม่มีการเปิดเผยว่ามีการอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่  เพราะคนร้ายเคยมีประวัติการหลบหนี หากให้ประกันตัวก็เสี่ยงที่จะหลบหนีได้

หนุ่มนัดสาวกินข้าว อ้างไปเอากระเป๋าตังค์ที่รถ  สาวนึกว่าถูกเท ที่ไหนได้ไปเจอแก้ผ้าอยู่ในรถ

  หนุ่มนัดสาวกินข้าว  เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน  ปีพศ. 2564 ใน Application tiktok ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งเธอชื่อว่า แอชลีย์  ที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเองในการนัดเจอหนุ่มไปดินเนอร์กันซึ่งชายหนุ่มที่เธอนัดดินเนอร์ด้วยนั้นเป็นชายหนุ่มที่เธอเจอจาก Application tinder ซึ่งเป็น Application หาคู่ชื่อดัง

          โดยหญิงสาวนามว่า แอชลีย์ ระบุว่าประสบการณ์ในครั้งนี้ผ่านมานานแล้วเพราะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2559 แต่ถึงแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่เธอก็ยังไม่เคยลืมประสบการณ์นั้นเลยเพราะมันทำให้เธอไม่สามารถลืมประสบการณ์การนัดเดท ในครั้งนั้นของเธอได้   

         สำหรับประสบการณ์ที่  แอชลีย์ ออกมาเล่าก็คือ  เธอรู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอผ่านทางแอพพลิเคชั่น tinder หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเรื่อยมาจนกระทั่งรายเดือนผ่านไปเธอได้มีการนัดเพื่อนไปกินข้าวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับที่พักของพอล  ในเมื่อชายหนุ่มรู้เรื่องก็มีการชวนเธอเอาไปดินเนอร์โดยพอล ใจป๋าให้เธอชวนเพื่อนไปด้วยได้  

       อย่างไรก็ตามเมื่อเธอกับเพื่อนเดินทางไปถึงที่ร้านอาหารที่นัดกลับพอล เมื่อเขาเจอเธอเขาก็ตรงเข้าสวมกอดเธอและพากันเดินเข้าไปในร้านอาหารซึ่งในขณะนั้นร้านอาหารมีคนหนาแน่นมากต้องรอคิวในระหว่างที่กำลังนั่งรอโต๊ะนั้นปรากฏว่าชายหนุ่มบอกกับ แอชลีย์  ว่า เขาลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถหลังจากนั้นก็ออกไปเอากระเป๋าสตางค์

ซึ่งแอชลีย์ เห็นว่าผ่านไปนานเกินกว่า 20 นาทีแล้วแต่พอลก็ยังไม่กลับเข้ามา  เธอจึงมั่นใจว่าชายหนุ่มเท   ประกอบกับโต๊ะอาหารยังไม่ว่างอีก  แอชลีย์  จึงชวนเพื่อนออกไปหาอาหารกินข้างนอกแทน  

           อย่างไรก็ตามในขณะที่เธอกับเพื่อนกำลังเดินผ่านลานจอดรถอยู่นั้นปรากฏว่าเพื่อนของเธอซึ่งเป็นหญิงสาวได้กรีดร้องขึ้นมา แอชลีย์  จึงเข้าไปถามเพื่อนว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและเพื่อนก็สั่งห้ามไม่ให้เธอมองเข้าไปในรถแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแอชลีย์ จึงมองเข้าไปข้างในแล้วเห็นว่า  พอล ชายหนุ่มที่นัดเจอเธอและบอกว่าจะมาเอากระเป๋าที่รถกำลังนอนแก้ผ้าอยู่ในรถพร้อมกับกำลังมีเซ็กกับหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในรถซึ่งหลังจากที่พอล หันมาเห็น แอชลีย์  เขาไม่ได้รู้สึกตกใจอะไร   นอกจากนี้ยังมีการเปิดกระจกรถชวนเธอไปมีเซ็กซ์หมู่อีกด้วย 

          อย่างไรก็ตาม แอชลีย์  เล่าว่าเธอได้ปฏิเสธไปและเธอได้ชวนเพื่อนออกไปจากลานจอดรถดังกล่าว     แอชลีย์  เราว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นไป พอล ก็ยังพยายามติดต่อเธออยู่หลายครั้งแต่ แอชลีย์  เลือกที่จะบล็อกทุกช่องทางการติดต่อไม่ให้สามารถติดต่อเธอได้อีก

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บหลัก