ป้ายกำกับ: สมัคร sbobet โดยตรง

นักสังคมวิทยามองสังคมอย่างไร

นักสังคมวิทยามองสังคมอย่างไร นักสังคมวิทยาทุกคนมีความสนใจในประสบการณ์ของบุคคลและวิธีที่ประสบการณ์เหล่านั้นถูกหล่อหลอมโดยปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมและสังคม

โดยรวม สำหรับนักสังคมวิทยา การตัดสินใจส่วนตัวของแต่ละคนไม่มีอยู่ในสุญญากาศ รูปแบบทางวัฒนธรรมและแรงผลักดันทางสังคมกดดันให้ผู้คนเลือกทางเลือกหนึ่งมากกว่าอีกทางเลือกหนึ่ง นักสังคมวิทยาพยายามระบุรูปแบบทั่วไปเหล่านี้โดยตรวจสอบพฤติกรรมของคนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันและประสบกับแรงกดดันทางสังคมแบบเดียวกัน เมื่อรูปแบบทั่วไปคงอยู่ตามกาลเวลาและกลายเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรในระดับจุลภาค หรือจัดเป็นสถาบันในระดับมหภาคหรือระดับสากลของการปฏิสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าโครงสร้างทางสังคม

ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกและสังคมเป็นปัญหาทางสังคมวิทยาที่ยากที่สุดปัญหาหนึ่ง

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการใช้คำสองคำนี้ในการพูดในชีวิตประจำวัน Reification หมายถึงวิธีที่แนวคิดนามธรรม กระบวนการที่ซับซ้อน หรือความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่แน่นอนถูกมองว่าเป็น “สิ่งของ” ตัวอย่างที่สำคัญของการปฏิรูปคือเมื่อมีคนพูดว่า “สังคม” ทำให้บุคคลทำบางสิ่งบางอย่างหรือกลายเป็นในลักษณะ

เฉพาะ ในการเขียนเรียงความ นักศึกษาสังคมวิทยาชั้นปีที่หนึ่งบางครั้งอ้างถึง “สังคม” ว่าเป็นสาเหตุของพฤติกรรมทางสังคมหรือเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานอิสระ ในทางกลับกัน “บุคคล” เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนมั่นคง จับต้องได้ และเป็นอิสระจากสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนอกกระสอบผิวหนังที่มีสาระสำคัญของมัน ความแตกต่างตามแบบแผนระหว่างสังคมและปัจเจกเป็นผลของการสร้างใหม่ เนื่องจากทั้งสังคมและปัจเจกบุคคลปรากฏเป็นวัตถุอิสระ แนวคิดของ “ปัจเจกบุคคล” และแนวคิดของ “สังคม”

ได้รับสถานะของวัตถุที่แท้จริง เป็นรูปธรรม และเป็นอิสระ ดังที่เราเห็นในโมดูลที่จะมาถึง สังคมและปัจเจกบุคคลไม่ใช่วัตถุ และไม่เป็นอิสระจากกัน “ปัจเจกบุคคล” เป็นสิ่งที่นึกไม่ถึงหากไม่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่กำหนดชีวิตภายใน อัตวิสัย และบทบาทภายนอกที่กำหนดในสังคม

ปัญหาหนึ่งสำหรับนักสังคมวิทยาคือ แนวความคิดเหล่านี้ของบุคคลและสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ถูกคิดขึ้นโดยอาศัยกรอบศีลธรรมทั่วไปในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ กล่าวคือ ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการเลือกของปัจเจก บุคคลมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของตน บ่อยครั้งในกรอบนี้ คำแนะนำใด ๆ

ที่จำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในแง่ของบริบททางสังคมของบุคคลนั้นจะถูกมองข้ามว่าเป็น “การปล่อยตัวบุคคล” สำหรับการรับผิดชอบต่อการกระทำของตน การพูดเกี่ยวกับสังคมก็เหมือนการอ่อนน้อมถ่อมตนทางศีลธรรมหรือผ่อนปรน

สังคมวิทยาในฐานะสังคมศาสตร์ยังคงเป็นกลาง  สมัคร sbobet โดยตรง    สำหรับคำถามทางศีลธรรมประเภทนี้ สำหรับนักสังคมวิทยา แนวความคิดของบุคคลและสังคมนั้นซับซ้อนกว่ากรอบทางศีลธรรมมาก และจำเป็นต้องตรวจสอบผ่านการวิจัยที่มีหลักฐานเป็นฐาน มากกว่าการวิจัยที่อิงตามหลักศีลธรรม

ปัญหาทางสังคมวิทยาคือการสามารถมองปัจเจกบุคคลว่าเป็นสังคมที่ทั่วถึง และยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอิสระเสรีและมีทางเลือก ปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในบทบาททางสังคมในชีวิตประจำวันของพวกเขา และเสี่ยงต่อผลกระทบทางสังคมเมื่อพวกเขาล้มเหลวในการดำเนินชีวิตตามพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่บุคคลต้องรับผิดชอบ และบางครั้งถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น ถูกกำหนดโดยสังคม ปัญหาทางสังคมวิทยาคือการสามารถมองสังคมว่าเป็น มิติของประสบการณ์ที่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่สม่ำเสมอและคาดเดาได้ ซึ่งดำรงอยู่โดยอิสระจากความต้องการหรือความเข้าใจในตนเองของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกัน สังคมก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากความสัมพันธ์ทางสังคมและกิจกรรมต่อเนื่องของบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

พื้นฐานสำคัญของมุมมองทางสังคมวิทยาคือแนวคิดที่ว่าปัจเจกและสังคมนั้นแยกจากกันไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีอย่างอื่น นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน Norbert Elias (1887-1990) เรียกกระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและสังคมไปพร้อม ๆ กันซึ่งกำหนดรูปแบบพฤติกรรมนั้น เขาอธิบายผ่านคำอุปมาของการเต้นรำ ไม่มีการเต้นรำหากไม่มีนักเต้น แต่ไม่มีนักเต้นหากไม่มีการเต้นรำ หากไม่มีนักเต้น การเต้นเป็นเพียงแนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในหัวของผู้ออกแบบท่าเต้น หากไม่มีการเต้นรำ ก็มีเพียงกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวไปมาบนพื้น ในทำนองเดียวกัน ไม่มีสังคมใดที่ปราศจากบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็น และไม่มีบุคคลใดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ (Elias, 1978)

เกาหลีเหนือ ยิงขีปนาวุธตกในทะเลญี่ปุ่น

สำหรับเรื่องราวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกันบ้างต้องยอมรับจริงๆว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพื้นที่นี้อุณหภูมิร้อนระอุเรียกได้ว่าประหลอดแทบแตกแล้วจริงๆ เกาหลีเหนือ ยิงขีปนาวุธ เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเกาหลีเหนือเดินหน้าทำการทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องแม้ว่าขีปนาวุธบางชนิดจะมีการขัดต่อมติของสหประชาชาติในการคว่ำบารตเกาหลีเหนือก็ตาม

ในขณะเดียวกันยังมีรายงานด้วยว่าวันนี้มีกองเรือรบของ จีน และก็ รัสเซีย ที่เขาซ้อมรบกันเคลื่อนผ่านช่องแคบของญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในเอเชียภาคตะวันออกที่ร้อนระอุเหลือเกินเริ่มแรกเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานอีกแล้วว่ามีการยิงขีปนาวุธออกมาจากประเทศเกาหลีเหนือ2ลูกด้วยกัน

ซึ่งเป็นการรายงานมาจากคณะเสนาธิการของกองทัพเกาหลีใต้ที่ระบุว่าตอนแรกเกาหลีเหนือได้ทำการยิงขีปนาวุธลูกแรกเมื่อประมาณ10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นยิงออกมาจากซินโปที่เป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกของประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองแล้วไปตกในพื้นที่ทะเลของญี่ปุ่นก็คืออยู่นอกชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่น

โดยญี่ปุ่นก็ยืนยันเองในเรื่องนี้ ในขระเดียวกนขีปนาวุธอีกหนึ่งลูกเป็นลูกที่สองไม่ได้มีการระบุเวลาที่แน่นอนและทางกองทัพของเกาหลีใต้ระบุว่าน่าจะเป็นการยิงออกมาจากเรือดำน้ำและเช่นกันไปตกในพื้นที่ของทะเลญี่ปุ่นในเรื่องนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นบอกว่า

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ2ลูกในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่มีรายงานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถือว่าเสียหายและเรียกการยิงทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือว่าเป็นสิง่ที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเองก็มีคลื่นที่ทูตสหรัฐได้ยื่นของเจรจากับเกาหลีเหนือครั้งใหม่

ส่วนสำนักข่าวของเกาหลีใต้รายงานว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในครั้งล่าสุด ได้เกิดขึ้นขณะที่หัวหน้าฝ่ายข่าวกองของสหรัฐเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นกำลังพบปะหาลือกันในกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้เพื่อหาลือปัญหาของเกาหลีเหนือนี่แหละ

เจ้าหน้าที่กองทัพเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นบอกว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนวันนี้คือครั้งที่5แล้วในระยะเวลา1เดือน10วันหรือช่วง40วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีการหยุดยิงทดสอบไปนาน6เดือน ซึ่งเกาหลีเหนือเริ่มกลับมายิ่งทดสอบขีปนาวุธระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา

ถายในเดือนเดียวเขายิงไปแล้วถึง4ครั้งด้วยกันช่วง30กันยายนเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เกาหลีเหนือเพิ่งจะพัฒนาขึ้นก็จะเป็นวันเดียวกับที่คิมจองอินบอกบอกว่าต้องการรื้อฟื้นสายด่วนกับเกาหลีใต้อีกครั้งหลังจากที่ยุติการใช้มานานปีกว่าๆเลย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.  สมัคร sbobet โดยตรง