หมวดหมู่: สาระน่ารู้

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

เคยไปกันไหม ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ของจังหวัดสระบุรี     

 สำหรับคนสระบุรีแล้ว ประเพณีงานบุญที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งคือ ประเพณีตักบาตรดอกไม้

 

ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี โดยถือเอาวันเข้าพรรษา คือ แรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันตักบาตรรดอกไม้ สำหรับปี 62 งานจัดช่วง วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2562 ทีผ่านมา  โดยจัดที่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 

ขั้นตอนการตักบาตรดอกไม้นั้นจะเริ่มตั้งแต่

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ช่วงเช้าชาวบ้านจะไปรวมตัวกันที่วัดเพื่อตักบาตรขนมหวานและอาหารก่อน พร้อมกับถวายเทียนพรรษา หลังจากนั้นก็จะพากันไปเก็บดอกไม้เพื่อนำมาใส่บาตรในช่วงบ่าย ดอกไม้ชนิดนี้มีลักษณะของลำต้นเหมือนกับต้นขมิ้นหรือกระชาย  ขมิ้น สีของดอกเข้าพรรษาจะมีทั้งสีเหลือง   สีขาว และสีม่วง ซึ่งดอกสีม่วงจะเป็นดอกที่หายากมากที่สุด และตามความเชื่อว่ากันว่า ถ้าใครหาดอกเข้าพรรษาสีม่วงมาใส่บาตรได้จะได้บุญมากที่สุด 

ดอกไม้ชนิดนี้จะขึ้นเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าดอกอกพรรษา และที่สำคัญดอกไม้ชนิดนี้จะขึ้นตามไหล่เข้าเฉพาะเขาในเขตอำเภอพระพุทธบาทเท่านั้นอีกด้วย ซึ่งเราสามารถเก็บดอกเข้าพรรษาได้ที่ เขาพุ  เขาสุวรรณบรรพต และเทือกเขาวง การตักบาตรดอกไม้ขั้นตอนเหมือนกับตักบาตรอาหารเลย

 

พระสงค์เดินตามกันและประชาชนยืนสองฝั่งถนนเพื่อรอใส่บาตร

หลังจากเสร็จขั้นตอนการตักบาตรแล้ว พระสงค์จะนำดอกไม้ที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งในช่วงที่พระสงค์เดินขั้นบันไดไปนั้น ชาวบ้านจะน้ำลอยดอกพิกุลมานั่งคอยล้างเท้าให้พระตรงบันไดทางขึ้น เพราะเชื่อว่าเป็นการชำระล้างบาปที่เคยทำมา ซึ่งหลังจากที่พระสงค์ถวายดอกไม้เสร็จแล้วก็จะพากันเข้าโบสถ์เพื่อสวดมนต์

ประเพณีการตักบาตรดอกไม้นี้มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม

ตามความเชื่อที่ว่า พระเจ้าพิมพิสาร เป็นคนชอบดอกมะลิมากจึงให้คนสวนที่ชื่อว่ามาลาเก็บดอกมะลิมาให้ทุกวันวันละ 8 กำ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นายมาลากำลังเก็บดอกมะลิ ได้เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุเดินผ่านมา ด้วยความเลื่อมใสจึงนำดอกไม้ที่กำลังถวายให้กับพระ ทำให้ไม่มีดอกไม้ไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร เมือพระเจ้าพิมพิสารรู้เรืองก็ไม่ได้ลงโทษ แต่มอบรางวัลให้แทนเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์นั้น ทำให้มีชาวบ้านต่างพากันนำดอกไม้มาตักบาตร เพื่อหวังรับผลบุญ

         ประเพณีตักบาตรดอกไม้เดิมจัดเพียงแค่วันเดี่ยว แต่เนื่องจากมีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก จึงมีการเพิ่มเป็น 3 วันและให้ตัดบาตรวันละ 2 รอบ โดยรอบเช้า 10.00 น. และรอบบ่าย 15.00 น.