หมวดหมู่: สังคมทั่วไป

เป้าหมายของ Commonfare

การวิเคราะห์ เป้าหมายของ Commonfare คือการอำนวยความสะดวกในการทำซ้ำทางสังคมในระดับเมือง: ในฐานะที่เป็นบริการที่จัดการด้วยตนเองและจากล่างขึ้นบน มันส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาและผลประโยชน์ทางสังคมนอกเหนือรัฐและตลาดในสิ่งที่อาจเป็นการกระทำที่สำคัญของการทำลายล้าง

วิธีการวิเคราะห์ของบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจขอบเขตที่ Commonfare ในฐานะ UDP ประสบความสำเร็จในการกระจายและแจกจ่ายซ้ำในระดับเมือง

เพื่อรองรับวัสดุเชิงประจักษ์และการดึงข้อมูลแบบต่างๆ มิติข้อมูลการวิเคราะห์ได้จัดกลุ่มดังนี้ วาทกรรมและการจัดสรร ความสามารถในการผลิตและแจกจ่ายสินค้าและบริการสำหรับชุมชนเมือง ธรรมาภิบาล

ระดับการเข้าถึง การเปิดกว้าง การทำงานร่วมกัน และการควบคุมระบอบประชาธิปไตยภายในสำหรับผู้ใช้ นักแสดงในเมืองและพื้นที่ จำนวนผู้ใช้และประเภทของนักแสดงที่เกี่ยวข้อง การเป็นตัวแทน และที่ตั้งของโครงการที่จัดสรร

รูบริกข้อแรกมุ่งเน้นไปที่ความสามารถของบุคคลในการเข้าร่วมในเวทีสาธารณะเพื่อปกป้องผลประโยชน์เฉพาะและตอบสนองต่อความต้องการทางสังคม ทำลายเครื่องมือของรัฐและการตลาดในการจัดหาและจัดสรรสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลและความรู้ กล่าวคือ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ผ่านเรื่องราว

และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดกระบวนการ disintermediation ความสามารถในการแจกจ่ายสินค้าและบริการที่ตลาดและรัฐไม่สามารถจัดหาได้อีกต่อไป ประการที่สองหมายถึงการเข้าถึงได้ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ในเมืองด้วย และวัดในแง่ของการสร้างความรู้ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของพลเมือง

และการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนไม่มากก็น้อย ที่สามเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์เชิงพื้นที่ของ UDPs; ประเภทของอุปสรรคและข้อจำกัดในการแพร่พันธุ์ทางสังคมที่นักแสดงต้องเผชิญ และวิธีที่พวกเขาดำเนินการร่วมกันเพื่อกำหนดพื้นที่ว่างในเมือง สามมิติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดความสามารถในการแยกตัวกลางของ Commonfare ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์มที่สัมพันธ์กับการกำหนดค่าในเมืองที่มีอยู่ซึ่งแยกส่วนออกจากส่วนอื่นๆ

วาทกรรม แบ่งปันเรื่องราวและการมองเห็นบนโซเชียลมีเดีย Commonfare ตื้นตันด้วยหลักการของการแจกจ่ายสินค้าและบริการ และหยั่งรากในความพยายามที่จะจัดสรรส่วนรวม นวัตกรรมทางสังคม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจุดจบที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น (Fumagalli & Lucarelli, 2015)

เครื่องมือหลักสองอย่างที่ใช้ในการดำเนินการนี้ การแบ่งปันเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและเงินช่วยเหลือในสามเมือง  สล็อตpgใหม่ล่าสุด    การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้ชุมชนมีรายได้ขั้นพื้นฐาน ชาติพันธุ์วิทยาดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวใน Commonfare มีความหลากหลายมาก และอาจเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ต้องการแบ่งปันบริการหรือกำลังค้นหาทักษะในการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างดังกล่าวอาจรวมถึงการรับเลี้ยงเด็ก บทเรียนโยคะ การแก้ไขภาษาอังกฤษ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิมพ์ 3 มิติโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือการอภิปรายเรื่องเพศและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเขียนโค้ด

บริการเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนได้ฟรีหรือชำระเงินด้วย CommonCoin ภายในแพลตฟอร์ม แนวทางการแลกเปลี่ยนอาจหมายถึงกลุ่มการจัดซื้ออย่างมีจริยธรรม ชุมชนซอฟต์แวร์เสรี กลุ่มที่อยู่อาศัยร่วมกัน การฟื้นฟูอาคารเก่า Fab-Labs พื้นที่ทำงานร่วมกัน ธนาคารเวลา สวนผักในเมือง โรงยิมที่จัดโดยชุมชนเอง แนวทางการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเครือข่ายของศิลปินและนักแปลอิสระ CommonCoin สามารถแลกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเหล่านี้ได้เช่นกัน

การเติบโตของวงการเคป๊อปเกาหลีที่น่าสนใจ

วงการเคป๊อปเกาหลี หรือที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือวงการผลิตสิ่งบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้นั่นเอง ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือ การเติบโตที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการเติบโตอย่างมากและเป็นการเติบโตที่รวดเร็วและยังคงมีแนวโน้มในการเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย

ด้วยการสร้างกระแสต่างๆนั้นทำให้วงการเคป๊อปนั้นยิ่งเป็นที่รู้จักมาขึ้นและยังมีการทำให้รู้จักเป็นวงกว้างและเชื่อว่าจะสามารถทำให้ทั้งโลกนั้นรู้จักกับวงการนี้ได้อย่างลึกซึ้งด้วย

และสิ่งที่ทำให้การเติบโตของวงการเคป๊อปเกาหลีนั้นสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นก็เกิดขึ้นมาจากหลายๆอย่างและสิ่งที่วงการเคป๊อปนั้นตั้งใจและยืนหยัดในการที่จะสร้างให้เป็นวงการที่คนทั้งโลกรู้จักนั้นก็คือการหยั่งรากลึกลงไปในวงการนั่นเอง

การสร้างสรรค์และนำวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่ทำให่วงการเคป๊อปนั้นได้รับความสนใจอย่างมาก ต้องยอมรับเลยว่าเกาหลีใต้นั้นเก่งด้านนี้อย่างมาก เพราะเขานั้นรู้ว่าตัวเองนั้นมีอะไรดีและโด่ดเด่น จึงนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างรากฐานให้กับวงการเคป๊อปนั่นเอง

สำหรับวัฒนธรรมนั้นต้องบอกว่าถึงแม้ในแต่ลพประเทศนั้นจะมีวัฒนธรมและสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือไลฟ์สไตล์ผู้คนก็ตามมีความแตกต่างและโด่ดเด่น แต่วงการเคป๊อปนั้นกลับนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์จนกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับและอยากที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้

ทำให้วงการเคป๊อปมีอิธืพลต่อการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้นั่นเอง และสังเกตได้ว่าผู้คนโดยส่วนใหญ่นั้นที่ชื่นชอบหรืออยากมาท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีนั้นก็มีรากฐานมาจากวงการเคป๊อปทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือการดูซีรี่ส์ก็ตาม

แฟชั่น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้วงการเคป๊อปเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน เนื่องจากเป็นวงการที่นำแฟชั่นและมักจะมีการสร้างสรรค์แฟชั่นใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่เสมอ ทำให้มีการเลียนแบบและอยากที่จะเป็นแบบอดอลหรือคนในวงการเคป๊อปนั่นเอง และโดยส่วนใหญ่นั้นแฟชั่นก็จะมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันหยุด ก็ยิ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้วงการเคป๊อปเจริญเติบโตไปอีก

การครองใจผู้บริโภค ถือว่ามีการศึกษาและทำรีเสริชมาเป็นอย่างดีในการสร้างสรรค์ผลงานและการเทคแคร์ผู้ชมหรือแฟนคลับว่าทำอย่างไรจะสามารถครองใจแฟนๆได้โดยวงการเคป๊อปนั้นมีวิธีการในการครองใจไม่เพียงด้านการแสดงและโชว์ความสามารถเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในเรื่องการสื่อสาร หรือการฝึกภาษาเพื่อพูดกับแฟนคลับทั้งโลกได้ด้วย

การขับเคลื่อนวงการอย่างถึงที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นท่าทีในการถดถอยขงวงการเคปิอปเท่าไหร่นัก แต่การขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและสิ่งใหม่ๆนั้นยังคงมีการพัฒนาอย่างดีเสมอมาและทำให้วงการนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นและนั่นก็เป็นสิ่งที่สร้างรากฐานและเพิ่มจำนวนแฟนคลับให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บหลัก

สงครามไฟฟ้า ความคิดของนักประดิษฐ์ชื่อดัง

สงครามไฟฟ้า สำหรับสงครามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การรบฆ่าฟันกันแต่อย่างใด แต่เป็นสงครามทางความคิดของนักประดิษฐ์ชื่อดังที่มีการต่อสู้และแข็งขันกันทั้งสองคน ที่มีการเปลี่ยนแปลงวงการไฟฟ้ามีการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น สำหรับไฟฟ้านั้นมีทั้งหมดสองระบบก็คือ ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งวิธีการในการผลิตและปล่อยกระแสไฟนั้นมีความแตกต่างกัน

โดยกระแสไฟฟ้าตรงนั้นจะมีการไหลในวงจรไปในทิศทางเดียวกันและกระแสไฟฟ้าวงจรสลับนั้นก็คือกระแสไฟฟ้าในวงจรที่มีการไหลกลับไปกลับมาแน่นอนว่าทั้งสองนั้นก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปและแน่นอนว่าสงครามไฟฟ้านั้นก็เกิดมาจากที่นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าทั้งสองคนดันอยู่กันคนละฝั่งกันนั่นเอง

สำหรับคนแรกนั้นก็คือ นิโคลา เทสล่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายี่ห้อเทสล่านั่นเองและอีกคนก็คือทอมัส แอลวา เอดิสัน เขาทั้งสองนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าและเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ และสงครามนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิวัติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในยุคที่2 ก็คือหลังจากที่ผ่านช่วงยุคแรกมาแล้วนั้นก็คือยุคไอน้ำหลังจากที่เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมนั้นก็เกิดการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก

เพราะการรวมตัวกันในการทำงานโรงงานในอุตสาหกรรมนั่นเองทำให้เกิดการเดินทางในตอนกลางคืนมากขึ้น การใช้ตะเกียงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบาก เอดิสันนั้นจึงคิดค้นและมีการเสนอให้จัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ขึ้นและมีการจัดตั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าในเมืองแมนแฮสตันกลางนิวยอร์คไปเลย

แต่ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงนั้นทำให้ไม่สามรถที่จะจ่ายไฟได้อย่างทั่วถึง ทำให้ต้องเกิดการแก้ปัญหา ซึ่งจอร์จ เวสติงเฮ้าส์ เจ้าของบริษัทเทสล่าไปทำงานร่วมด้วยในตอนนั้นโดยมีการคิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือไฟฟ้าชนิดนี้นั้นมีราคาในการผลิตที่สูงมากแต่เขาก็ได้ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้น ทำให้เกิดไฟฟ้าสองกระแสขึ้นในอเมริกาและทางเวสติงเฮาส์นั้นก็ได้มีการตัดราคาของเอดิสันแบบน่าเกลียดเลย ทำให้เอดิสันไม่พอใจอย่างมาก

ทำให้เขานั้นปล่อยข่าวว่าไฟฟ้ากระแสสลับนั้นน่ากลัวและอันตรายและมีการทำสิ่งต่างๆ  ufabet เว็บหลัก     เพื่อแสดงให้เห็นว่าไฟฟ้ากระแสสลับนั้นมีความน่ากลัวและอันตรายจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอต่อรัฐบาลให้ประหารคนด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า การนำไฟฟ้าไปทดลองและช็อตกับสัตว์เช่นช้างเป็นต้น

ทำให้ในตอนนั้นเทสล่ารู้สึกโมโหมากทำให้เขานั้นออกมาต่อสู้และมีการทดลองให้เห็นว่าไฟฟ้ากระแสสลับนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดโดยเขานั้นได้ทดลองให้ไฟฟ้ากระแสสลับนั้นวิ่งผ่านตัวเขาด้วยเครื่องทดลองที่เขาทำขึ้นมารัยกว่าเทสสล่าคอยล์ นั่นก็ทำให้เอดิสันนั้นถึงกับเถียงไม่ออกและก็ต้องยอมไปในที่สุด ก็ถือว่าเป็นสงครามการต่อสู้ที่โหดอย่างมาก

พาลูกไปเที่ยวห้างหรูแล้วทำมินนี่หูหลุด พ่อแม่ตาเหลือก หลังรู้ราคาที่ต้องรับผิดชอบเกือบครึ่งล้าน 

    ต้องรับผิดชอบเกือบครึ่งล้าน  เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์การที่พาลูกหลานของตนเองไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรืออาจจะเคยพบเห็นคนอื่นๆที่มักจะพาลูกหลานของตนเองไปเที่ยวห้างซึ่งบรรดาเด็กๆนั้นเราต่างก็รู้กันดีว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นจะมีความสุขซนถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไม่ดูแลและระมัดระวังเป็นอย่างดี

ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดทำข้าวของภายในห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารแตกหักเสียหายได้และแน่นอนว่าเมื่อเกิดกรณีแตกหักเสียหายก็จำเป็นที่จะต้องมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

     อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคมปีพศ. 2565 ที่เว็บไซต์ของประเทศจีนได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งซึ่งพาลูกไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นห้างหรูภายในห้างนั้นมีการตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามโดยตรงบริเวณทางเดินนั้นได้มีการนำตุ๊กตากระเบื้องมินนี่ขนาดใหญ่มาดับประดับประดาไว้กลางห้างโดยห้างดังกล่าวนั้นเป็นห้างอยู่ใน  เมืองเฉิงตู   มณฑลเสฉวน  

       อย่างไรก็ตามเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อลูกของครอบครัวรายนี้ได้มีการไปปีนหนตุ๊กตามินนี่ที่ถูกนำมาประดับตกแต่งเอาไว้กลางห้างทำให้ตุ๊กตาล้มและตุ๊กตาเกิดความเสียหายเนื่องจากโบและส่วนที่เป็นใบหูนั้นหักหลุดออกมากระจัดกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดแน่นอนว่าเรื่องนี้ทางพนักงานห้างจำเป็นที่จะต้องมีการให้ผู้ปกครองของเด็กนั้นออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่าย

      อย่างไรก็ตามสำหรับตุ๊กตามินนี่ที่หนูน้อยซุกซนด้วยทำแตกหักนั้นปรากฏว่ามีมูลค่าสูงถึงตัวละเกือบ 700,000  บาทเลยทีเดียว  ซึ่งทางผู้ปกครองของเด็กจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบตุ๊กตาทั้งตัวนี้หลังจากที่ผู้ครองของเด็กได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่จะต้องจ่ายนั้นก็ทำให้พวกเขานั้นแทบช็อคไปเลยทีเดียวเพราะตุ๊กตาตัวนี้มีราคาค่อนข้างแพงมาก

      อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาในสังคมออนไลน์และตามสื่อต่างๆเมื่อมีผู้เห็นเหตุการณ์ได้มีการถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้และถูกนำมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้มีการบรรยายเพิ่มเติมด้วยว่าเด็กน้อยที่ทำตุ๊กตามินนี่ภายในห้างสรรพสินค้าเสียหายนั้นมากกับผู้ปกครองของเขาซึ่งเป็นผู้ใหญ่จำนวนทั้งหมด 4 คนด้วยกันแต่ทุกคนไม่มีใครสนใจเด็กเลยปล่อยให้เด็กซุกซนและโหนปีนป่ายไปตามสถานที่ต่างๆภายใน 5 จนเกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นและทั้งนั้นก็ต้องให้ทางผู้ปกครองของเด็กนั้นรับผิดชอบ 

          สำหรับเรื่องนี้เมื่อมีการถูกเผยแพร่ออกไปมีเสียงสองฝ่ายออกมาฝ่ายหนึ่งก็มองว่าผู้ปกครองควรที่จะมีการดูแลลูกหลานของตนเองเมื่อพระออกมาในที่สาธารณะเพื่อไม่ต้องการให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นหรือสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ที่เดินทางไปในขณะเดียวกันก็มีหลายคนมองว่าห้างสรรพสินค้าเองก็ไม่ควรที่จะนำเครื่องประดับตกแต่งที่มีราคาแพงมากนักมาตกแต่งภายในห้างเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าห้างสรรพสินค้านั้นผู้คนมากมายหลายอายุจะพากันมาเดินซึ่งมีความเสี่ยงสูงถ้าหากว่าไปกระทบกระทั่งทำให้สินค้านั้นเสียหายบางคนอาจจะไม่มีเงินชดใช้ให้ 

 

         

สนับสนุนโดย.    ทางเข้า ยูฟ่าเบท มือถือ

เรือรบรัสเซียซ้อมยิงปืนใหญ่ในทะเลดำ

เรือรบรัสเซียซ้อมยิงปืนใหญ่   ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าทหารยูเครนได้มีการทดลองใช้ปืนต่อต้านรถถังแบบรุ่นใหม่ที่ทางกองทัพอังกฤษได้ส่งมาให้ระหว่างการซ้อมรบ ในขณะนี้เรียกได้ว่ากำลังเกิดความตึงเครียดอย่างหนักกับรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ตะวันออกของยูเครนอยู่ 

ส่วนทางด้านสหรัฐก็ได้ออกมาแถลงว่าผู้นำประธานาธิบดีสหรัฐได้แถลงให้คำมั่นว่าในระหว่างการหารือผ่านทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ว่ามีโอกาสที่รัสเซียจะบุกยูเครนได้ในเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์

ซึ่งก็มีการเตือนถึงสงครามนี้มานานก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้ว แต่แน่นอนที่สุดว่าทางสหรัฐก็พร้อมที่จะสนับสนุนยูเคนที่จะเผชิญหน้ากับรัสเซียแล้วก็ทางประธานาธิบดี Joe biden ก็พยายามที่จะหาแนวร่วมกับชาติตะวันตกชาติอื่นๆ 

เพื่อที่จะหาทางลดแรงกดดันทางทหารรัสเซียที่มีต่อยูเครนด้วยหลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียเคยเสริมกำลังทหารไม่ต่ำกว่า 1 แสนนาย ไปประจำชิตชายแดนยูเครน

ส่วนประธานาธิบดีของยูเครนเองก็ได้ทวิตข้อความในภายหลังว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายมีการหารือกันในความพยายามทางการทูต เพื่อที่จะหาความพยายามลดแรงตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ยูเครนกับรัสเซีย

นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองก็ได้ออกมาเรียกร้องให้จีนกดดันไปที่รัสเซียเพื่อไม่ให้บุกยูเครน โดยมองว่าหากมีความขัดแย้งและโจมตีเกิดขึ้นจริงในยูเครนตรงนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อประเทศจีนด้วย 

ส่วนทางด้านออสเตรเลียในฐานะที่เป็นหนึ่งผู้นำผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวระดับโลกพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกเชื้อเพลิงไปยังกลุ่มประเทศแถบยุโรปแทน 

หลังจากก่อนหน้านี้หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงและมีความสะดวกว่ารัสเซียอาจจะไปลดปริมาณหรือสั่งตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับหลายประเทศทางแถบยุโรปในช่วงที่ตอนนี้ยุโรปเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนพลังงาน 

เนื่องจากว่ามีมาตรการผ่อนคลายออกมาภายหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ในความเคลื่อนไหวของทางฝั่งรัสเซียกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย 

ล่าสุดได้ออกมายืนยันว่ากองเรือรบของกองทัพเรือรัสเซียจำนวน 20 ลำ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการซ้อมรบซ้อมยิงเป้าหมายเครื่องบินแล้วก็เรือในทะเลอยู่เป็นการซ้อมรบที่เกิดขึ้นในใจดำในน่านน้ำนอกชายฝั่งของยูเครน

ซึ่งคาดว่าการซ้อมรบในทะเลดำก็จะสิ้นสุดลงในช่วงของเย็นวันศุกร์นี้ การซ้อมรบในทะเลสาบก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบครั้งใหญ่ในหลายจุดยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือรัสเซียในเดือนนี้ด้วย 

ในขณะที่เมืองทางใต้ของรัสเซีย เมื่อวานนี้ก็มีการซ้อมรบเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันก็ซ้อมรบด้วยรถถังหลายคันยิงปืนใหญ่มียานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกหลายคันเข้าร่วมการซ้อมรบด้วย พร้อมกับทหารรัสเซียอีกจำนวน 6,000 นาย

 

สนับสนุนโดย.  gclub

จีนท้วงสหรัฐควรรับฟังรัสเซีย

จีนท้วงสหรัฐควรรับฟังรัสเซีย

ซึ่งเรามาเริ่มต้นในความตึงเครียดวิกฤตยูเครนกันก่อนดูเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีขึ้น  จีนท้วงสหรัฐควรรับฟังรัสเซีย เพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีการหารือระหว่างผู้แทนยูเครนและผู้แทนรัสเซียในกรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีพี่ที่จะนำไปสู่การเจรจากันในขั้นต่อไป

ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ได้บอกกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐว่าควรจะรับฟังข้อเรียกร้องความกังวลด้านความมั่นคงของรัสเซีย

แถลงการณ์กระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีของประเทศจีนได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเรื่องวิกฤตยูเครนโดยนายหวังอี้ได้บอกกับนาย winkin ว่ารัสเซียนั้นมีความชอบธรรมที่จะกังวลเรื่องความมั่นคง 

ซึ่งในข้อกังวลเหล่านี้ควรจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังนายหวังอี้บอกว่าทุกฝ่ายควรละทิ้งความคิดเรื่องของสงครามเย็นและจัดตั้งกลไกความมั่นคงยุโรปที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพและมีสมดุลผ่านการเจรจาในประเด็นความกังวลของรัสเซียเกี่ยวกับ

การขยายอิทธิพลของนาโต้ในยุโรปนั้นนายหวังอี้บอกว่าความมั่นคงของภูมิภาคนั้นไม่สามารถรับประกันได้โดยการขยายอิทธิพลทางการทหารและจีนต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอก ในเรื่องภายในกิจการของประเทศอื่น 

ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้บอกว่าสหรัฐได้ตอบกลับจดหมายรัสเซียอย่างเป็นทางการไปแล้วหลังรัสเซียส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกร้องการรับประกันด้านความมั่นคงจากนาโต้และสหรัฐตลอดจนนาโต้ไม่ให้รับยูเครนเป็นสมาชิก 

ซึ่งในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็บอกว่า ข้อกังวลหลักของรัสเซียไม่ได้รับการตอบสนองแต่ยังพอมีการ ตอบสนองที่มีความหวังที่จะนำไปสู่การเริ่มต้นอย่างจริงจัง 

ในข้อเรียกร้องอื่นๆที่รองลงมาขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้ากรณีการหารือกันระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นข่าวดี 

ดังนั้นถือว่ารัสเซียก็มีเจตนาที่จะใช้แนวทางทางการทูตในการแก้วิกฤตโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้บอกว่าในบรรดาที่ปรึกษาเห็นพ้องกันที่จะพบกันที่กรุงเบอร์ลิน ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยในช่วง 2 สัปดาห์นี้รัสเซียจะยังคงอยู่ในแนวทางทางการทูตนั่นเองครัวเลบ้าได้แสดงความเห็นหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียและยูเครนพบกันที่กรุงปารีส

เมื่อวันพุธพร้อมผู้แทนจากฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งเขาระบุว่าการเจรจายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่การที่ทุกฝ่ายตกลงที่จะเดินหน้าหารือกันต่อนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ขณะที่วันนี้กระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้เผยแพร่วีดีโอของเรือรบรัสเซีย10 กว่าลำทำการซ้อมรบในทะเลบอลติกการซ้อมรบมีท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและโลกตะวันตกท่ามกลางรายงานว่า สหรัฐนั้นจะส่งทหารเข้ามาประจำการในภูมิภาค

 

สนับสนุนโดย.    ufabet auto

พ่อแม่ต้องรู้อาการข้างเคียงเด็กฉีดไฟเซอร์

อาการข้างเคียงเด็กฉีดไฟเซอร์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพวศ์ กรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเตอร์สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี จำนวนทั้งสิ้น 5 ล้าน 8 แสนคน ว่าในขณะนี้วัคซีนไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็กที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. จากไทยได้จัดส่งมอบล็อตแรกแล้ว วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา จำนวน 3แสนโดส

โดยได้ส่งวัคซีนและเอกสารให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพและทยอยจัดส่งไปจุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จนครบ 3500000 โดส ภายในไตรมาสแรก 

เพื่อเตรียมฉีดให้เด็กจำนวน 2 เข็ม โดยเริ่มในเด็กที่มีโรคเรื้อรัง7 กลุ่มโรคที่รักษาตัวภายในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันเด็กป่วยและบุคลากรทางการแพทย์จากการแพร่เชื้อและรับเชื้อโดยจะเริ่มวันที่31 มกราคมนี้ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินีและขยายไปยังเด็ก 

ในกลุ่มอื่นๆรวมทั้งให้บริการที่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนรวมถึงเด็กที่เรียนผ่านระบบโฮมสคูลด้วย โดยวัคซีนสูตรสำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี จะฉีดให้คนละ 0.2 ml หรือ 10 ไมโครกรัม

ซึ่ง 1 ขวด สามารถฉีดได้ 10 คนมีข้อดีสามารถเก็บในอุณหภูมิ2 ถึง 8 องศาเซลเซียสได้นานขึ้นเป็น 10 สัปดาห์หลังเปิดใช้แล้วต้องฉีดให้หมดภายใน 2 ถึง 6 ชั่วโมง

พร้อมย้ำอีกว่าผลจากการศึกษาในต่างประเทศวัคซีนสูตรเด็กในฝาสีส้มมีการใช้ในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่ากว่าเด็กในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป 

ลดความรุนแรงของโรคและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มเด็กได้เป็นอย่างดีการฉีกให้กับเด็กทั่วไปจะใช้ระบบเดียวกันกับการฉีดในเด็กมัธยมศึกษากำหนดฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์ 

ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโลก จะฉีดที่โรงพยาบาลระยะห่างสามารถฉีดได้นานถึง 2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกุลมาศแพทย์ที่เป็นผู้รักษาทางการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนให้กับเด็กยังเป็นไปตามประสงค์ของผู้ปกครองไม่มีการบังคับส่วนอาการข้างเคียงหลังได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี ที่สามารถพบได้คือจะมีไข้หนาวสั่นปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดปวดหัวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออ่อนเพลียหายไปเองใน 1-2 วัน 

เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนในเด็กโตจากข้อมูลสหรัฐอเมริกาเกิดผลข้างเคียงในเด็กค่อนข้างน้อยเพราะปริมาณที่ฉีดมีปริมาณน้อยกว่าดังนั้นผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องกังวลใจมาก 

นอกจากนี้ทางนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วกลับบ้านไม่ควรให้เด็กออกกำลังกายปีนป่ายว่ายน้ำสุขซนต่างๆ

สิ่งที่น่ากังวลหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วว่าจะเกิดอาการอะไรบ้างมีอาการเฉพาะที่กับอาการทั่วไปอาการเฉพาะที่ที่พบได้บ่อยก็คือปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 71 ถึง 74 เปอร์เซ็นต์ ปวดบวมรุนแรง 0.6% อาการทั่วไปที่พบได้บ่อยอ่อนเพลีย 39% ปวดศีรษะ 28% ไข่ 8%

 

สนับสนุนโดย.  UFABET เว็บหลัก

ศบค.ห่วงโควิดช่วงปีใหม่

ซึ่งวันนี้ทาง ศบค. ได้พูดถึงภาพรวมในขณะเดียวกันได้มีการเน้นย้ำให้เฝ้าระวังในช่วงปีใหม่

เพราะว่ามีความกังวลว่าอาจจะเกิดการระบาดขึ้นมาได้ใหม่ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ได้รับหน้าที่แถลงข่าวในวันนี้  โดยท่านได้ระบุว่าที่ประชุม ศบค. ชุดเล็กมีความห่วงสถานการณ์ covid ที่อาจจะเกิดการระบาดขึ้นในช่วงปีใหม่ โดยเน้นย้ำว่าให้สถานประกอบการตรวจเชื้อกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เมื่อกลับมาทำงานแล้วให้ตรวจหาเชื้อกันทุกคน 

ขณะที่การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเกิน 1000 คนนั้นก็บอกว่าจะต้องมีการขออนุญาตและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยเครื่องตรวจแบบ ATK โดยผู้จัดกิจกรรมต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อกับจังหวัด

หากไม่ขออนุญาตและไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าจะมีความผิดเช่นกันโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสาธารณสุขพิจารณาเรื่องการตรวจโควิด-19ด้วยชุดตรวจโควิด-19ด้วยตนเองหรือว่าATKในการจัดงานต่างๆรวมไปถึงงานปีใหม่ที่ให้ผู้ประกอบการจัดตรวจATKให้กับผู้ที่ร่วมงานด้วยตนเอง

ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการบางส่วนก็ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วแต่อยากจะย้ำให้ปฏิบัติตามมากขึ้นในช่วงปีใหม่โดย ศบค. ก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่แล้วก็นครราชสีมารวมถึงการตรวจช่องทางบกแหล่งแรกที่จะมีการรับนักท่องเที่ยวทางบกที่จังหวัดหนองคาย

ซึ่งทาง ศบค. ก็จะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมให้การเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจาก สปป.ลาว ที่จะเปิดประเทศเป็นทางการในวันที่1มกราคม65นี้โดยหลังจากหนองคายนำร่องแล้วต่อไปก็จะมีการเปิดด่านเพิ่มเติมที่มุกดาหารนครพนมและก็อุลบราชธานี

ทั้งนี้ทาง ศบค. ก็ได้รับทราบที่เกาะกูดจะยังไม่เปิดนำร่องท่องเที่ยวแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมสูงสุดในจังหวัดตราดเพราะว่าจะยังคงความพร้อมให้มากกว่านี้

ซึ่งทาง ศบค. ก็มองว่าความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะรอให้พร้อมถึงที่สุดก่อนโดยสถานที่ต่างๆนั้นที่จะเปิดกิจกรรมก็ต้องรอความพร้อมรวมไปถึงการขออนุญาตใบรับรองมาตรฐานหรือว่าตราสัญลักษณ์ชาหรือชาพลัส ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่รับบริการ และเป็นผลดีต่อการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ดังนั้นตอนนี้สถานประกอบการได้ขอตราสัญลักษณ์นี้เข้ามาเป็นจำนวนมากขนาดที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังตรวจสอบพันธุกรรม สายพันธุ์โอมิครอนอย่างต่อเนื่องและยังมีอีกหลายรายที่จะต้องรอผลการตรวจยืนยันเช่นเดียวกับการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเพื่อเฉลิมฉลองรวมไปถึงการตอบรับมาตราการที่ผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ตรวจพบผู้ติดเชื้อได้มากขึ้นเช่นกัน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ

ยกระดับเตือนรัสเซียเสี่ยงโควิดสูงสุด

ล่าสุดทางการสหรัฐเตรียมที่จะฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี  ยกระดับเตือนรัสเซีย  โดยจะเริ่มต้นแนวทางนี้ในวันที่8พฤศจิกายนแต่ว่าการใช้วัคซีนนั้นจะใช้ปริมาณที่น้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่

นอกจานั้นในช่วงที่สถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจแบบนี้มีคำเตือนให้ชาวอเมริกาเลี่ยงในการเดินทางไปประเทศรัสเซียหลังจากกลายเป็นประเทศที่พบการระบาดค่อนข้างสุงทีเดียวมาดูประเด็นในสหรัฐมีอยู่หลายประเด็นทีเดียวทั้งการฉีดวัคซีนในเด็กทั้งคำเตือนต่างๆด้วย

ทางศูนย์ควบคุมระหว่างโลกของสหรัฐหรือว่า CDC ล่าสุดอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19ไฟเซอร์ให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปีอย่างเป็นทางการแล้วก็จะครอบคุมเด็กกลุ่มเป้าหมายกว่า 28 ล้านคนตอนนี้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนนการตัดสินใจของ CDC ทำให้มีการเริ่มขนส่งวัคซีนกระจายไปทั่วประเทศแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งทางด้านประธานนาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ระบุว่ารัฐบาลจะเร่งโครงการนี้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่8พฤศจิกายนก็จะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19คือวัคซีนล็อตนี้จะฉีดให้กับเด็กรวมสองโดสด้วยกัน2โดสนี้จะห่างกัน3สัปดาห์

โดยแต่ละโดสจะลดปริมาณลงมาใช้เพียงแค่10ไมโคกรัมเท่านั้นคือจะน้อยกว่ากลุ่มของผู้ใหญ่กลุ่มที่มีอายุมากกว่านี้ที่ฉีดกันไปโดสละ30ไมโคกรัมโดยเฉพาะฝาขวดวัคซีนของเด็กจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้เป็นสีส้มโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากฝาสีม่วงของวัคซีนไฟเซอร์แบบปกติที่ฉีดให้กับกลุ่มผู้ใหญ่ไปก่อนหน้านี้

ส่วนภาพรวมของการติดเชื้อสหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงเกือบ6หมื่นคนยอมสะสมเกือบ 47 ล้านคนผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มมาอีกกว่า 1,000 คนโดยทาง CDC ได้ประกาสยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังรัสเซียแล้วให้ไปอยี่ระดับ4หรือระดับที่สุงที่สุด

เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19หลังจากที่ตัวเลขในการติดเชื้อในรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่า 500 คนต่อประชากร1แสนคนในช่วง 28 วันที่ผ่านมาและวันนี้รัสเซียได้รายงานติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีกกว่า 40,000 คนด้วยทำให้ยอดติดเชื้อสะสมของรัสเซียมีกว่า 8,600,000 คน

ผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้อีกเกือบ 1,200 คนยอดของผู้เสียชีวิตสะสมมีมากกว่า 240,000 คนเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในยุโรปเลยเรามูที่จีนกันบ้างมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่มมา 109 คนก็แบ่งเป็นผี่เดินทางมาจากต่างประเทศ16คนติดเชื้อในประเทศ93คนนี่เป็นสถิติการติดเชื้อรายวันที่สูงมากที่สุดเลยนับตั้งแต่9สิงหาคมที่ผ่านมา

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.  Ufabet เข้าสู่ระบบ

เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สหรัฐเกิดอะไรขึ้นใต้น้ำ

เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ สำหรับเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นเรือดำน้ำที่สุดยอดที่สุดแล้วของอเมริกาแล้วก็มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้อย่างไร นอกจากนี้เสียงดังกล่าวได้มาจากเสียงวิเคราะห์จากชาติตะวันตกกันบ้าง

โดยในช่วงที่แล้วนักวิเคราะห์จากจีนเขาก็มีการพูดไปเรื่อยว่ามันเกิดจากอะไรเหตุผลประการใดเรือดำน้ำที่มีราคาแพงแบบนี้ถึงได้มีการมาชนพวกวัตถุลึกลับนักวิเคราะห์จีนมีการพูดถึงว่าน่าจะมีการพุ่งชนกับโดรรนใต้น้ำแต่นักวิเคราะห์ตะวันตกนั้นไม่ได้วิเคราะห์ไปในทางเดียวกันกับนักวิเคราะห์จีน

ซึ่งเขามองว่าน่าจะเกิดจากการชนภูมิประเทศมากกว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคม64ที่ผ่านมานักววิเคราะห์ชาติตะวันตกมีการพูดถึงว่าสิ่งที่กองเรือดำน้ำสหรัฐต้องการที่จะเรียนรู้พื้นที่ในเขตของทะเลจีนใต้อย่างมากที่สุดก็ต้องมีการส่งเรือดำน้ำที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเข้าไป

ดังนั้นการเข้าไปดังกล่าวนั้นก็เพื่อต้องการไปตรวจสอบพื้นที่ทั้งความลึกความกว้างและรวมไปถึงภูมิประเทศโดยรอบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้ก่อทัพเรือสหรัฐจะต้องมีการส่งเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เข้าไป

แต่ว่าการส่งเข้าไปดังกล่าวนั้นก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะต้องเจออุบัติเหตุที่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุบัติเหตุการชนที่รุนแรงอย่างมากไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเรือดำน้ำชั้นUSSหมายเลข22 ซึ่งกองกำลังปฏิบัติงานในเลขทะเลจีนใต้ที่เป็นทะเลที่มีความวุ่นวาย

ทำให้เรือดำน้ำลำนี้จะต้องมีการโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็ลอยตัวเดินทางเข้าสู่เกาะกรวงโดยเรือดำน้ำดังกล่าวได้รับความเสียหาย ซึ่งได้มีการประเมินความเสียหายกันไว้แล้วล่วงหน้าก็ไม่อาจที่จะเอาเรือดำน้ำลำนี้ดำน้ำต่อแล้วก็เดินทางได้มองว่าน่าจะเกิดความเสียหายในส่วนหน้าอยู่พอสมควร

แต่ก็โคชดีที่ว่าลูกเรือนั้นแค่บาดเจ็บแล้วก็เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็ยังอยู่สภาพที่มีความปลอดภัยมันยังคงเป็นสิ่งปริศนาที่กองทัพเรือสหรัฐนั้นไม่อาจที่จะเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ออกมาได้แต่หลายคนก็ยังมีความประหลาดใจอย่างยิ่งกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่มันมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

เรือดำน้ำลำนี้มันเต็มไปด้วยเซนเซอร์ที่มีความทันสมัยที่สุดแล้วบนโลกใบนี้และถือว่าเป็นยานพาหนะใต้น้ำที่ล้ำสมมัยที่สุดแล้วที่มนุษย์นั้นเคยสร้างมันขึ้นมาแต่มันกลับมีการวิ่งชนบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำอะไรคือหลุมพรางอะไรคือจุดบอดที่อาจจะส่งผลทำให้เรือดำน้ำมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แบบนี้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  บาคาร่า1688