ศิลปะกับบนแพง

ศิลปะกับบนแพง ศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ ดังคำว่าชาติใดไม่มีศิลปะชาตินั้นไม่มีความเป็นมนุษย์นั่นเอง ถึงแม้ความเป็นศิลปะนั้นจะมีอยู่ภายในความเป็นคนของทุกคน แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเอาศิลปะนั้นออกมาใช้ได้ ศิลปะจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการฝึกฝน และต้องมีใจที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาด้วย ดังนั้นศิลปะจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ศิลปะถึงแม้จะดูเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ในบางครั้งศิลปะก็อาจจะไม่ได้ถูกใช้ในทางที่ผู้อื่นสามารถเห็นคุณค่าได้   

ศิลปะบนกำแพงนั้นจึงถือว่าเป็นศิลปะที่มีคุณค่าและสามารถทำให้ผู้อื่นเห็นถึงคุณค่าได้ ถึงแม้ในอดีตนั้นศิลปะบนผนังจะไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะสมัยก่อนนั้นการสร้างสรรค์ลงบนผนังหนังถือเป็นสิ่งที่ดูไม่ดี เพราะบางครั้งอาจจะดูเลอะเทอะและไม่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันนี้นั้นงานศิลปะบนผนังกับได้รับความนิยมให้มีคุณค่าทางด้านศิลปะอย่างมาก เนื่องจากการสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคนี้นั้น มีการนำมาใช้และดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆมากขึ้น และมุมมองที่กว้างไกลและโลกที่เปิดมากขึ้นของศิลปินที่มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพงด้วย

ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบนกำแพงวัด กำแพงห้างสรรพสินค้า หรือกำแพงต่างๆ ทั่วไป เพราะเนื่องจากการสร้างสรรค์ในยุคสมัยนี้นั้นทำให้ส่งแปลกใหม่ขึ้นด้วยนอกจากความสวยงามก็ยังมีความคิดและจิตนาการที่สร้างสรรค์ของนักออกแบบหรือศิลปินที่น่าสนใจและดึงดูดสายตาผู้คนนั่นเอง

และสิ่งที่เราเห็นว่าในสมัยนี้นั้นมีการสร้างสรรค์ในงานศิลปะต่างๆของศิลปินผ่านบนกำแพง ไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆในประเทศไทยที่มีการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความเป็นมาของศาสนาหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาผ่านการสร้างสรรค์ของศิลปินบนกำแพงนั่นเอง ทำให้วัดมีความน่าสนใจและให้ผู้ที่มาเที่ยวหรือมาเยี่ยมชมได้ซึมซับความเป็นวักและศาสนาผ่านศิลปะบนกำแพงนั่นเอง นอกจากความสวยงามแล้วยังได้ความเพลิดเพลินในการชมงานศิลปะผ่านบนกำแพงอีกด้วย

และอีกศิลปะบนกำแพงที่เราเห็นได้ทั่วไปก็คือตามห้างสรรพสินค้า ตามห้างสรรพสินค้าดังๆของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่นห้างในเครือเซนทรัลนั้นก็มีการจ้างนักออกแบบและศิลปินทางด้านนี้โดยเฉพาะมาทำการสร้างสรรค์ผลงานของตนผ่านกำแพงในห้างสรรพสินค้านั่นเอง ซึ่งศิลปะบนกำแพงที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็จะมีมากมายหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น การสร้างสรรค์ศิลปะตามแบรนด์หรือสินค้าที่มีขายอยู่บนห้างอาจจะสื่อผลงานจากภาพด้วยการสร้างสรรค์สินค้าที่โดเด่นของแต่ละแบรนด์ผ่านศิลปะบนกำแพงนั่นเอง

หรือที่เด่นๆก็คือสื่อถึงความเป็นสิ่งที่โดดเด่นของจังหวัดนั้นๆเป็นต้น  ต้องถือว่าศิลปะบนกำแพงนั้นนอกจากให้ความสวยงามและเพลิดเพลินแล้วบางครั้งยังแฝงไปด้วยความหมายต่างๆอีกด้วย